Thông tri số 09-TT/TU của Thành ủy TP.HCM ngày 17/8/2016 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

xem file đính kèm

 

Tin liên quan