Thông báo lớp học Đảng viên mới cho Đảng viên dự bị

Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo v/v Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới:

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Đảng ủy khối được tổ chức dành cho đối tượng là các đảng viên dự bị 

Vào ngày 10-11/12/2016 (7g30-11g, 13g30-16g),

Tại Hội trường lầu 4, Trường cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM (số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP. HCM)

Mọi chi tiết xem file đính kèm

 

Tin liên quan