Thông báo lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo v/v Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú:

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú dành cho đối tượng là các quần chúng ưu tú được chi bộ cử đi học

Vào ngày 10-11/12/2016 (7g30-11g, 13g30-16g)

Tại: Hội trường lầu 7, Trường Đại học Tài chính - Marketing (2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7)

Ghi chú: Sinh viên của Trường Đại học Tài chính - Marketing học tại Hội trường lầu 7 của Trường

Mọi chi tiết xem file đính kèm

Lop BDNTveDang12-2016.pdf 

Tin liên quan