Câu hỏi thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH TW Đảng khóa XII

Các đồng chí đảng viên hoàn thành bài thu hoạch và nộp cho chi bộ, gửi về Văn phòng Đảng ủy ngày 10/4/2017

cauhoithuhoachHoctapNQHNlanthu4.docx 

Tin liên quan