Triển khai Nghị quyết Ban Chấp Hành Trung ương khóa XII đến toàn thể cán bộ, nhân viên Nhà trường

Sáng ngày 30/3, Đảng ủy trường ĐH Tài chính – Marketing tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Buổi học có sự tham dự TS. Tần Xuân Bảo, báo cáo viên thành ủy, Phó Giám đốc học viện Cán bộ Tp.HCM, TS. Hoàng Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thầy cô là trưởng phó các phòng, ban, khoa cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên nhà trường.

Buổi học được triển khai nhằm giúp cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ trường nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng (khóa XII), qua đó tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nâng cao tinh thần cách mạng; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc. Đồng thời, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyền truyền và thực hiện Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, góp phần quan trọng trong tăng cường xây dựng Đảng.

Tại buổi học, các học viên đã được nghe TS. Tần Xuân Bảo giới thiệu các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng khóa XII. Ông Bảo nhấn mạnh các cán bộ, đảng viên, viên chức phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Đồng thời các cấp ủy đảng cũng cần xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Theo ông, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ viên chức, đảng viên.

Sau buổi học tập trung, từng chi bộ cũng tổ chức thảo luận riêng các chuyên đề của Nghị quyết vào chiều cùng ngày. Mỗi chi bộ sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, mỗi đảng viên cũng sẽ phải làm bài thu hoạch riêng và làm bản cam kết và kế hoạch học tập, thực hiện Nghị quyết. Toàn bộ biên bản và chương trình kế hoạch hành động sẽ gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 10/4.

Đức Tài, Thành Nhân

 

Tin liên quan