Đảng ủy UFM triển khai kế hoạch quy hoạch nhân sự cấp ủy đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Trong Hội nghị Triển khai kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy đến năm 2025 và những năm tiếp theo vừa diễn ra vào ngày 26/4/2017 vừa qua, Đảng Ủy trường ĐH Tài chính – Marketing đã cùng nhau làm rõ một số vấn đề trong công tác quy hoạch nhân sự, trong đó liên quan đến những vấn đề quan trọng như tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền và quy trình quy hoạch.

Tại hội nghị, các đảng viên cùng nhau tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời thống nhất đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch. Một số yêu cầu chung về công tác quy hoạch cán bộ cũng được đặc biệt chú ý, trong đó có thể kể đến các yêu cầu như Nhân sự đưa vào quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện được quy định của Nghị quyết Trung ương 3; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, phải gắn với các khâu trong công tác cán bộ; Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”; Đảm bảo mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí cán bộ.


Cũng trong hội nghị, các đảng viên cũng bàn về vấn đề thẩm quyền và đối tượng quy hoạch, song song đó là quy trình quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Từ quy trình thông qua, hội nghị cũng thông qua các bước tiến hành quy hoạch sau khi thực hiện các nội dung chuẩn bị xây dựng quy hoạch.

Sau khi kết thúc hội nghị, Đảng ủy tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch và sẽ tổng hợp kết quả quy hoạch từ ngày 30 – 31/5 trước khi báo cáo kết quả cho Đảng ủy khối phê duyệt quy hoạch trước ngày 4/6.

Đức Tài, Trí Dũng

 

Tin liên quan