Thông báo về lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tháng 11/2017

Các đồng chí có tên trong danh sách vui lòng liên hệ văn phòng Đảng ủy Trường ĐH Tài chính - Marketing để nhận tài liệu.

Trân trọng.

 

Tin liên quan