Công văn Số 117-CV/BTGĐUK ngày 24-11-2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP. HCM về việc phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga

Bài diễn văn "Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay" và bài viết "Cách mạng Tháng Mười - Ánh dương luôn chói lọi"

Bạn đọc vui lòng xem tập tin đính kèm theo đường dẫn sau:

117CV_BTGDUK_tuyentruyenCMT10Nga_bantuyengiaoTU.pdf 

Tin liên quan