Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Đảng bộ Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Hội nghị Học tập, quán vào ngày 01/02/2018 vừa qua với rất nhiều nội dung quan trọng và thiết thực.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Huấn học, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Hoàng Đức Long, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà Trường; các đồng chí Đảng ủy viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Chi ủy các chi bộ; đảng viên toàn đảng bộ; công đoàn viên trường; đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường; đại diện Hội cựu chiến binh Trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lâm Hữu Đức, báo cáo viên Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thông tin, giới thiệu về nội dung các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cụ thể: 
- Chuyên đề 1: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
- Chuyên đề 2: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
- Chuyên đề 3: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
- Chuyên đề 4: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
Đồng thời Hội nghị cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đức Long, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của Nghị quyết liên hệ thực tiễn tại Đảng bộ Trường, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Đức Long, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường tặng hoa cảm ơn Báo cáo viên

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đảng viên 28/28 chi bộ thảo luận chuyên sâu nội dung các nghị quyết và làm bài thu hoạch về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH TW Đảng khóa XII.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Tin liên quan