Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Vui lòng xem file đính kèm

55_QD_TW_daymanhneuguongnguoidungdau_2016.docx 

Tin liên quan