Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng ngày 31/8/2016, trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với phần báo cáo của PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Thành ủy viên, Giám đốc Học viện cán bộ Thành phố, Báo cáo viên cao cấp Thành ủy.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ThS. Hứa Minh Tuấn – P. Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Đảng ủy, P. Hiệu trưởng nhà trường, PGS. TS Phạm Hữu Hồng Thái – Đảng ủy viên, P. Hiệu trưởng, TS. Đặng Thị Ngọc Lan – Đảng ủy viên, P. Hiệu trưởng cùng các đồng chí là Đảng ủy viên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm trực thuộc trường và cán bộ đảng viên, người lao động đang làm việc tại trường.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Hoàng Ngân đã thông qua những nét nổi bật, quan trọng trong nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với nội dung cốt lõi là vững bước trên con đường đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ngoài ra, những vấn đề về tình hình kinh tế, xã hội của Đất nước cũng được PGS.TS Trần Hoàng Ngân khái quát một cách rõ nét, truyền tải đầy đủ nội dung, nội hàm và ý nghĩa của việc thực hiện theo tư tưởng, nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

PGS.TS Trần Lộc Hùng – Nguyên Trưởng khoa Cơ bản nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

VS.TS Nguyễn Văn Đáng – Nguyên Trưởng bộ môn khoa Quản trị kinh doanh nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho PGS.TS Trần Lộc Hùng – Nguyên Trưởng khoa Cơ bản và VS.TS Nguyễn Văn Đáng – Nguyên Trưởng bộ môn khoa Quản trị kinh doanh.

Kết thúc hội nghị, PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Thành ủy viên, Giám đốc Học viện cán bộ Tp. HCM, Nguyên Hiệu trưởng nhà trường cũng đã trồng cây lưu niệm tại Trụ sở chính 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Quân, Thành Nam

 

Tin liên quan