Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 10/12/2018 của Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII  
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ 2 NĂM 2018  
  • 30/03/2018

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ 2 NĂM 2018

Vui lòng xem file đính kèm

Tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại  Cồ Việt (968-2018)  
  • 30/03/2018

Tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

Công văn số 141-CV/BTGĐUK ngày 27/03/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Công văn Số 117-CV/BTGĐUK ngày 24-11-2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP. HCM về việc phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga  
  • 28/11/2017

Công văn Số 117-CV/BTGĐUK ngày 24-11-2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP. HCM về việc phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga

Bài diễn văn "Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay" và bài viết "Cách mạng Tháng Mười - Ánh dương luôn chói lọi"

Hướng dẫn số 108-HD/BTG.ĐUK ngày 02/10/2017 hướng dẫn và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017)  
Kế hoạch 39-KH/ĐUK tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII  
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2017  
Hướng dẫn tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 và SOM 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh  
Hướng dẫn 83-HD/BTGĐUK công tác tuyên truyền quý II năm 2017  
Hướng dẫn 82-HD/BTGĐUK tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017