bản nhận xét đảng viên dự bị  
  • 08/08/2017

bản nhận xét đảng viên dự bị

xem file đính kèm

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức _ Chi bộ  
Nghị quyết xét công nhận đảng viên chính thức_Đảng ủy trường  
Quyết định công nhận đảng viên chính thức _ đảng ủy trường  
Bản tự kiểm điểm  
  • 13/10/2016

Bản tự kiểm điểm

xem file đính kèm

Nghị quyết công nhận chính thức của BCH Đoàn trường  
Nghị quyết công nhận chính thức của Công đoàn trường  
Tổng hợp ý kiến nhận xét các tổ chức đoàn thể