Quy trình, Thủ tục Kết nạp Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng  
Mẫu Lý lịch xin vào Đảng  
  • 30/03/2018

Mẫu Lý lịch xin vào Đảng

xem file đính kèm

Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và chuyển sinh hoạt đảng 2018  
Quy trình, Thủ tục Kết nạp Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng