Mẫu Lý lịch xin vào Đảng  
  • 30/03/2018

Mẫu Lý lịch xin vào Đảng

xem file đính kèm

Đơn xin vào Đảng  
  • 08/08/2017

Đơn xin vào Đảng

 

Nghị quyết kết nạp đảng viên - đảng bộ  
Tổng hợp ý kiến nhận xét  
  • 08/08/2017

Tổng hợp ý kiến nhận xét

xem file đính kèm

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú  
  • 08/08/2017

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú

xem file đính kèm

Biên bản họp chi đoàn nhận xét đoàn viên ưu tú  
Nghị quyết giới thiệu công đoàn viên ưu tú  - Công đoàn trường  
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào đảng  
Lý lịch của người xin vào Đảng  
  • 25/10/2016

Lý lịch của người xin vào Đảng

Xem file đính kèm

Giấy giới thiệu người vào Đảng  
  • 25/10/2016

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Xem file đính kèm