Mẫu Lý lịch xin vào Đảng  
  • 30/03/2018

Mẫu Lý lịch xin vào Đảng

xem file đính kèm

Nghị quyết kết nạp đảng viên - đảng bộ  
Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú  
  • 08/08/2017

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú

xem file đính kèm

Đơn xin vào Đảng  
  • 08/08/2017

Đơn xin vào Đảng

 

Biên bản họp chi đoàn nhận xét đoàn viên ưu tú  
Tổng hợp ý kiến nhận xét  
  • 08/08/2017

Tổng hợp ý kiến nhận xét

xem file đính kèm

Nghị quyết giới thiệu công đoàn viên ưu tú  - Công đoàn trường  
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào đảng  
Lý lịch của người xin vào Đảng  
  • 25/10/2016

Lý lịch của người xin vào Đảng

Xem file đính kèm

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên _ chị bộ