Công tác Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh: Bám sát thực tiễn, năng động thực hiện nhiệm vụ chính trị  
Đề cương tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo  
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần  
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp  
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp  (25/8/1911 - 25/8/2021)  
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2021  
Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin – Bước ngoặt của các mạng Việt Nam  
Xứng danh Thành phố mang tên Bác – Thành phố Anh hùng  
[Infographic] Xứng danh Thành phố mang tên Bác – Thành phố Anh hùng