Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)  
Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)  
Kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020)  
Kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)  
Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)  
Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020)  
Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã Hội 6 tháng đầu năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh  
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2020  
Chương trình công tác khoa giáo năm 2020  
Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 của Đảng ủy khối