Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam  
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam  
Kỷ niệm 55 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân Mậu Thân 1968: Bản hùng ca chân trần - chí thép  
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - NIỀM TIN TẤT THẮNG (Phần III: Xây dựng Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới)  
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - NIỀM TIN TẤT THẮNG (Phần II: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”)  
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - NIỀM TIN TẤT THẮNG  
Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người  
Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm  
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng  “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)  
Bí thư Khu ủy (Thành ủy) Sài Gòn - Gia Định Võ Văn Kiệt và những dấu ấn trong lãnh đạo tiến hành chiến tranh nhân dân ở địa bàn trọng điểm