TUYÊN TRUYỀN: CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026  
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ THANH NGHỊ  
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
Phim tư liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - biên niên sử truyền hình: Khát vọng độc lập - tự do (phần 4)  
Phim tư liệu: Những chặng đường vẻ vang của Đảng: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản  
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối ĐH, CĐ TP. HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ  2020-2025  
Chỉ thị 02-CT/TU - tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, dân nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế  
Chương trình toàn khóa của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025  
ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025