Hội thảo khoa học “75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 – 2020)”  
Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025  
Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)  
Trailer Đại hội Đảng bộ khối ĐH, CĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025  
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025  
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020  
Đảng ủy UFM tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020  
Phóng sự - Chặng đường 5 năm của Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing (2015-2020)  
Trường ĐH Tài chính – Marketing dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà rồng