Phóng sự - Chặng đường 5 năm của Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing (2015-2020)  
Trường ĐH Tài chính – Marketing dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà rồng  
Phiên trù bị - Đại hội Đảng bộ trường Đại học Tài chín h- Marketing lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025  
UFM - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cầp Khối năm 2020  
Đồng chí Lê Văn Dũng, đổi mới, sáng tạo trong suy nghĩ và hành động  
Hội nghị báo cáo chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng  
UFM vinh dự nhận Khen thưởng “Dân vận khéo” năm 2019  
UFM tham gia Hội thi Cán bộ Dân vận khéo 2019