Đảng ủy UFM tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022  
Đảng uỷ UFM tổ chức Hội nghị Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII  
Sinh viên ưu tú được Kết nạp Đảng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn  
Đảng ủy UFM tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2021 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022  
Trao quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UFM đối với đồng chí Phạm Tiến Đạt  
Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021  
Lễ kết nạp Đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam  
Đảng ủy UFM tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và học tập chuyên đề toàn khóa về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh  
Đồng chí Hồ Thủy Tiên được chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên thuộc Chi bộ khoa Marketing