Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp của Đảng ủy khối  
Phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp  
Hướng dẫn Quy hoạch nhân sự cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và những năm tiếp theo  
Hướng dẫn Quy hoạch nhân sự cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và những năm tiếp theo  
Hướng dẫn tuyên truyền  kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  
Tin tức nội bộ dành cho Chi bộ  
Chỉ thị 38-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài